Výskum a ochrana orla skalného


Monitorovanie populácie orla skalného počas obdobia dvadsaťdva rokov (1994 – 2015) umožňuje objektívne zhodnotenie jej populačného vývoja, príčin ohrozenia a ďalších východísk pre stratégie ochrany v budúcom období. Dlhodobé výsledky boli základným materiálom pre spracovanie Programu záchrany orla skalného na Slovensku a stanovenie priaznivého stavu orla skalného na Slovensku.
Súčasné najdôležitejšie úlohy ochrany hniezdiacej populácie orla skalného sú:
• sledovanie stavu a vývoja populácie
• lokalizácia hniezd ohrozených činnosťou človeka (vykrádanie hniezd, lesné práce, športové aktivity) a zabezpečenie ich ochrany
• eliminácia prirodzených negatívnych faktorov (pády hniezd)
• odbery krvných vzoriek za účelom identifikácie mláďat metódou genetických DNA analýz a genetický výskum populácie
• označovanie špeciálnymi krúžkami a mikročipmi za účelom identifikácie
• záchrana slabších mláďat za účelom stabilizácie populácie
• výskum potravy
• zisťovanie kontaminácie znášok a uhynutých orlov chemickými látkami
• výskum zdravotného stavu a rehabilitácia hendikepovaných orlov
• popularizácia a propagácia myšlienok druhovej ochrany pre širokú verejnosť