Stĺpy smrti


Každý rok v dôsledku kolízie s vedením vysokého napätia, hlavne na stĺpoch 22 kV elektrických vedení tvaru „T“, hynie veľké množstvo vtákov rôznych druhov, vrátane orlov skalných. Z minulosti je známy prípad z predhoria Chočských vrchov, kde na jednom stĺpe zahynuli súčasne dve orlie mláďatá hneď po opustení hniezda.