Spolupracujúce organizácie – Záchranná stanica Bartošovice


Základní organizace Českého svazu ochránců přírody v Novém Jičíně prevádzkuje záchrannú stanicu v Bartošovicích na Moravě, ktorá sa venuje záchrane zranených, či inak hendikepovaných voľne žijúcich živočíchov, ich liečeniu a vypusteniu do voľnej prírody, a to najmä v Moravskosliezskom kraji. Okrem toho vo vlastnom návštevníckom stredisku Domu přírody Poodrií ponúka ekovýchovné programy. V rámci Projektu ako Hlavný cezhraničný partner pripravuje na vypustenie do prírody mláďatá orlov skalných zo Slovenska a mláďatá sov z vlastného chovu.