Spolupracujúce organizácie – ALCEDO


Občianske združenie Alcedo, spoločnosť pre prírodu a krajinu, vzniklo s cieľom rozvíjať aktivity súvisiace s ochranou prírody a environmentálnou výchovou predovšetkým v regióne Kysúc. K aktivitám združenia patrí ochrana a výskum prírody a voľne žijúcich živočíchov, ekovýchova, tvorba náučných chodníkov. Na Projekte sa ako Partner projektu podieľa na monitoringu orla skalného na severnom Slovensku, manažmente jeho populácie a odbere druhých mláďat.