Spolupráca s partnermi


Spolupráca s partnermi projektu je najmä v týchto oblastiach:

návrat orla skalného

návrat sov na severné Slovensko

– spolupráca s rôznymi dobrovoľníkmi

– firemná filantropia