Rôzne druhy zranení živočíchov


Najčastejšími príčinami, prečo sa živočíchy dostanú k nám, sú:

– stratené mláďatá

– nárazy (najmä vtákov) do rôznych bariér, dopravných prostriedkov

– zlomeniny

– otravy