Rehabilitácia živočíchov


Poslaním našej organizácie je v prvom rade zachrániť živočíchy z voľnej prírody, ktoré by bez pomoci človeka zahynuli a zároveň zvýšiť povedomie verejnosti o tejto problematike. Snažíme sa podľa možnosti vypustiť späť do prírody čo najväčšie množstvo živočíchov prijatých do našej opatery a postarať sa o tie, ktoré sa už do prírody vrátiť nemôžu. Naším cieľom je tiež environmentálne vzdelávanie našich návštevníkov, vydávanie propagačných materiálov a celkové pozitívne pôsobenie na verejnosť v oblasti ochrany prírody.