Publicita projektu


Projekt: Spolupráca záchranných staníc v oblasti biodiverzity a ekovýchovy, ITMS II: 22420220040
je realizovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013.

SPOLOČNE BEZ HRANÍC

loga_program_ERDF_2

www.sk-cz.eu

Partneri projektu:

logo_zs.pdf

Záchranná stanica a Ekocentrum Zázrivá

Záchranná stanica a CEV Bartošovice na Moravě

ALCEDO – Spoločnosť pre prírodu a krajinu

Povinné zverejňovanie

Zverejňovanie výziev na predloženie cenových ponúk:

Výzva “drevo” – Zverejnená dňa: 27.10.2014 – Výzva
Výzva “propagácia” – Zverejnená dňa: 28.10.2014 – Výzva
Výzva “web” – Zverejnená dňa: 28.10.2014 – Výzva
Výzva “film” – Zverejnená dňa: 1.11.2014 – Výzva
Výzva “sochy” – Zverejnená dňa: 1.11.2014 – Výzva

 

Zverejňovanie zmlúv:

Zákazka zadávaná: 24.11.2014 – Zmluva podpísaná: 27.11.2014 – Zmluva
Zákazka zadávaná: 25.11.2014 – Zmluva podpísaná: 28.11.2014 – Zmluva
Zákazka zadávaná: 25.11.2014 – Zmluva podpísaná: 28.11.2014 – Zmluva
Zákazka zadávaná: 28.11.2014 – Zmluva podpísaná: 1.12.2014 – Zmluva
Zákazka zadávaná: 28.11.2014 – Zmluva podpísaná: 1.12.2014 – Zmluva