Prvá pomoc


Našli ste nesamostatné mláďa?

Vtáky

Ak nájdete na zemi vtáčie mláďa, zvyčajne sa jedná o mláďa vypadnuté z hniezda alebo mláďa, ktoré rodičia kŕmia na zemi. Také mláďa treba vrátiť do hniezda, položiť na vyvýšené miesto – napr. konár alebo ho jednoducho nechať tak, rodičia sa oň postarajú.

Cicavce

Pokiaľ mláďa cicavcov nie je viditeľne poranené, príp. dlhodobo opustené, s najväčšou pravdepodobnosťou je jeho matka nablízku a čaká, kým odídete. Len veľmi málo mláďat je skutočne opustených. Ak neviete ako postupovať, mláďa nechajte tak a volajte odborníkom.

Pri náleze mláďat sa jedná často o situáciu dočasného a prirodzeného odlúčenia od rodičov. Hlavne mladé sovy a sokoly myšiare často opúšťajú hniezdo a rozliezajú sa do okolia, ešte slabo lietajúce a nesamostatné. Ľudia sa často snažia s dobrým úmyslom mláďatá “vypadnuté z hniezda” zachrániť. Žiaľ mnohokrát kvôli neodbornej starostlivosti mláďa zahynie.
Ak nájdete mláďa na zemi, stačí ho vyložiť na konár alebo iné vyvýšené miesto mimo dosahu psov a z väčšej vzdialenosti ho sledovať. Iba v prípade, že dlhšiu dobu nepozorujete na blízku rodičov, je potrebné mláďa zobrať. V prípade nálezu je najlepšie najprv kontaktovať odborníkov a konať až na základe usmernenia.

Našli ste poraneného živočícha?

Prvým signálom, že ste našli poraneného živočícha, je jeho neprirodzené správanie, predovšetkým strata prirodzenej plachosti, výrazne znížené únikové reakcie, neprirodzené držanie tela, ovísanie krídla alebo iné viditeľné poranenia.
Ako manipulovať s poraneným jedincom?
Odchyt poraneného jedinca si vždy vyžaduje šetrný prístup. Poranené vtáky možno odchytiť do ľahkej prikrývky, deky, väčšej handry – nikdy nie do igelitu. Odchyteného jedinca možno umiestniť do primerane veľkej papierovej krabice, do ktorej vyrežeme otvory na prístup vzduchu a uložíme v tichej tmavej miestnosti. Účelom je predovšetkým zníženie pohybu a následných možností zhoršenia zranení – do príchodu kompetentnej osoby. Pri manipulácii so živočíchmi z voľnej prírody buďte mimoriadne opatrní, najmä pri väčších druhoch, resp. kontaktujte odborníkov a prenechajte túto činnosť im.

Prvá pomoc

V prípadoch zlomenín je vhodné poškodenú končatinu uložiť do prirodzenej polohy a fixovať ju pomocou obväzu alebo zabalením do pruhu látky. Ak však nemáte potrebné skúsenosti, tak fixovanie končatín radšej neskúšajte.

Ako kŕmiť živočíchy z voľnej prírody?

Vo väčšine prípadov apatických a dlhodobo vysilených jedincov sa kŕmenie neodporúča, pretože takýto jedinec nemá dostatok tekutín, aby potravu strávil a spravidla po nakŕmení uhynie. Potravu možno ponúknuť len vitálnejším jedincom.
Dravcom a sovám podávame výlučne surové mäso – hydinu, nikdy nie bravčovinu, príliš studené alebo tepelne upravené mäso.

Hmyzožravé vtáky je najlepšie kŕmiť ich prirodzenou stravou – muchami, húsenicami, múčnymi červami. Bylinožravé vtáky môžeme kŕmiť semenami obilnín, podobne ako počas zimného prikrmovania.
Cicavce, najmä mláďatá, je nutné kŕmiť ich prirodzenou stravou, prípadne kozím mliekom, nikdy nie kravským!. V prípade kŕmenia nevhodnou potravou je veľké riziko úhynu mláďaťa! Najlepšie je sa pred akýmkoľvek kŕmením poradiť s odborníkmi.

Pamätajte, že pre zraneného živočícha je prvoradé skoré zabezpečenie odbornej pomoci. Čím kratšie je v kontakte s človekom, tým je jeho šanca na návrat do prírody väčšia, navyše na zraneného živočícha môžu čakať hladné mláďatá. Čím skôr kontaktujete odborníkov, tým väčšia je šanca na ich záchranu.