O Záchrannej stanici a Ekocentre v Zázrivej


Záchranná stanica a Ekocentrum Zázrivá je občianske združenie, ktorého hlavným cieľom je záchrana živočíchov z voľnej prírody, ich rehabilitácia a návrat do prírody, ako aj environmentálna výchova, najmä v súvislosti so záchranou živočíchov. Snažíme sa pozitívne vplývať na verejnosť v rámci ochrany prírody a záchrany živočíchov, zvyšovať povedomie o problematike a vzdelávať deti aj dospelých.

Za obdobie existencie Záchrannej stanice a Ekocentra v Zázrivej sa nám vďaka pomoci mnohých dobrovoľníkov, realizácii viacerých projektov a získania prostriedkov z darov podarilo vybudovať najlepšie zariadenie svojho druhu na Slovensku. Okrem záchrany živočíchov sa ako partner významne podieľame aj na medzinárodných projektoch
– Návrat orla skalného do Moravskosliezskych Beskýd a Návrat sov
kuvika obyčajného a plamienky driemavej na severné Slovensko. Mnohí obyvatelia širokého regiónu nás poznajú jednak ako kontaktný bod pri nájdení zraneného živočícha, ale aj ako ekovýchovné zariadenie. Bežne nás navštevujú jednotlivci, rodiny
aj školy.