Návraty orlov


V celej Európe dodnes hniezdi okolo 5500 jedincov orla skalného. Jedinými krajinami, odkiaľ orly skalné pričinením človeka ako hniezdny druh celkom zmizli, sú Írska a Česká republika. V Írsku už od roku 2001 úspešne prebieha repatriačný projekt, ktorého cieľom je navrátiť tento druh do írskej prírody. Čechy a Morava boli v minulosti domovom dvoch druhov veľkých orlov, orla morksého a orla skalného. Orol morský hniezdil naposledy v južných Čechách (do konca 19. storočia) a na južnej Morave (do začiatku 20. storočia), až kým nebol vyhubený človekom. Po úspešnej repatriácii v rokoch 1979 až 1984 bol ako hniezdny druh do českej prírody prinavrátený a jeho populácia dalej rastie.

V Českej a Slovenskej republike od roku 2006 bol realizovaný cezhraničný projekt pod názvom „Návrat orla skalného do Českej republiky“. Jeho cieľom je návrat viac ako 100 rokov vyhubeného orla skalného do prírody. Projekt v Českej republike vykonáva Základná organizácia Českého zväzu ochrancov prírody (ČSOP) Nový Jičín – Záchranná stanica pre voľne žijúce živočíchy v Bartošoviciach na Morave. Na českej strane na projekte spolupracovala ZOO Ostrava, Správa chránenej krajinnej oblasti Beskydy a Lesy ČR. Do spolupráce na Slovenskej strane sa zapojila Štátna ochrana prírody SR, mimovládna organizácia Alcedo, spoločnosť pre prírodu a krajinu z Čadce a Záchranná stanica a Ekocentrum v Zázrivej.