Návrat sov na severné Slovensko


Pomôcť vrátiť sovy do našich obcí a ich okolia a zachovať ich v krajine môžeme rôznymi spôsobmi. Medzi opatrenia, ktoré prispejú k rozmanitosti biodiverzity patrí napríklad ponechanie a kosenie trávnatých porastov, zachovanie a vysádzanie drevín, remízok, nezoraných okrajov polí, vysádzanie stromov (kuvik rád využije hlavové vŕby), ponechanie otvorených povál, podkroví hospodárskych stavieb, inštalácia hniezdnych búdok a pod. Zakrytie nádrží a šácht takisto znižuje riziko úhynu sov.
Záchranná stanica a Ekocentrum realizuje v spolupráci s partnerom – Záchrannou stanicou v Bartošoviciach na Morave projekt “Návrat sov na severné Slovensko”. Mláďatá kuvika plačlivého a plamienky driemavej odchované v Záchrannej stanici v Bartošoviciach a v Zázrivej, vypúšťame na rôznych lokalitách severného Slovenska, kde by mohli nájsť priestor vhodný na život aj na hniezdenie – v miestach, kde je dostatok potravy a vhodné hniezdne príležitosti.