Návrat orla skalného do Moravskosliezskych beskýd


Stručná história projektových aktivít

Do roku 2014 bolo celkovo vypustených 22 orlov skalných, ktoré boli odobraté z hniezd orlov skalných zo Slovenska. Za účelom záchrany mláďat sa odoberali mladšie mláďatá, ktoré by v dôsledku kainizmu (zabitia starším, silnejším súrodencom) s najväčšou pravdepodobnosťou na hniezdach neprežili.

V roku 2010 sa dostavil prvý významný úspech, kedy orol Dávid a orlica Filoména vytvorili pár a zahniezdili v oblasti Moravskosliezskych Beskýd. Hniezdenie bolo, z neznámych príčin, neúspešné.

V roku 2011 sa o zahniezdenie opäť pokúsili Dávid a Filoména, ale boli neúspešní. Na Slovensku, v Strážovských vrchoch, zahniezdila orlica Cecilka so samcom z voľnej prírody a úspešne vyviedli prvé mláďa v histórii projektu.

V roku 2012 zahniezdila Cecilka a mala dve mláďatá, z ktorých mladšie z dôvodu kainizmu neprežilo. Neskôr zmizlo z hniezda z neznámych príčin aj druhé mláďa. V Štiavnických vrchoch bol zistený pokus o zahniezdenie orlice Anče, ktorá bola vypustená v prvý rok realizácie projektu v roku 2006. Hniezdenie bolo neúspešné z dôvodu pádu hniezda zo stromu počas hniezdenia.

Dávid a Filoména zo severnej Moravy z neznámych dôvodov z hniezdnej lokality zmizli.

V roku 2013 úspešne zahniezdil nový pár divých orlov zo Slovenska v hniezde na jedli, ktoré zostalo po Dávidovi a Filoméne. Nový pár je vytvorený zo samca a samice, ktorí boli označení v rámci projektu na hniezdach v roku 2009 v národnom parku Malá Fatra a v NP Nízke Tatry. Prvýkrát, viac ako po 100 rokoch, na území Českej republiky úspešne vyhniezdili orly skalné a vyviedli jedno mláďa.

V roku 2013 a 2015 sa pokračuje v aktivitách na slovenskej aj českej strane s tým, že sa projekt rozšíril aj o manažment ďalších vzácnych a chránených druhov, a to kuvika plačlivého a plamienky driemavej.