Nástrahy pre sovy


„Strácanie sa“ sov z krajiny spôsobili nielen zmeny v jej využívaní, ale aj ďalšie faktory, ktoré sovám škodia. Sú to napríklad doprava (zrážky s autami a vlakmi), výkyvy v množstve potravy (napr. u hrabošov sa striedajú vysoké počty s poklesmi populácie), používanie otráv hlodavcov (ich konzumáciou sa otrávia sovy) ale aj chemizácia v poľnohospodárstve (likviduje hmyz, cez potravu sa prenáša do organizmu sovy). Negatívne vplývajú zimy s veľkou a dlhotrvajúcou snehovou pokrývkou, kedy sovy trpia nedostatkom potravy. Nevhodným hospodárením v lesoch sovy strácajú prirodzené hniezdiská – dutiny stromov. Pokles po-pulácií synantropných druhov sov je spôsobený aj úbytkom hniezdnych možností – uzatváranie podkroví budov, veží kostolov, hospodárskych stavieb. V ľudských sídlach sa udomácnili nielen sovy, ale aj ich predátori (kuna skal-ná), ktoré likvidujú vajcia aj mláďatá sov. Pre sovy sú nebezpečné technické nástrahy v poľnohospodárskych areá-loch, ktoré sa pre ne stávajú
pascou (potrubia, šachty, nádrže s kvapalinami – melasa a pod.). Ďalšie úhyny
spôsobujú nárazy do elektric-kých vedení. Sovám škodí aj vyrušovanie človekom počas hniezdenia.