Naše sovy


Legendami opradené nočné vtáky – sovy – sú známe svojim mimoriadnym zrakom a sluchom. Vďaka jemnému našuchorenému periu lietajú potichu, a to najmä za súmra-ku a v noci. Veľká hlava a oči umiestnené vpredu sú pre ne charakteristické rovnako ako ich rozmanité hlasové prejavy.
Na Slovensku hniezdi 10 druhov sov. Najväčšia sova – výr skalný – obľubuje skal-né biotopy a lesy, susediace s poľnohospodárskou krajinou. V lesoch žije sova dlhochvostá, ale aj oveľa menšie sovičky (pôtik kapcavý, kuvičok vrabčí, výrik obyčajný). Spoločnému obývaniu krajiny s človekom sa prispôsobili sova lesná
aj myšiarka ušatá, ktoré okrem lesov bežne hniezdia aj v mestských parkoch. Močaristé biotopy vyhľadáva myšiarka močiarna. Typickými druhmi, ktoré žijú v tesnej blízkosti človeka, sú plamienka driemavá a kuvik obyčajný. Na hniezdenie využívajú poľnohospodárske stavby, kostolné podkrovia a iné budovy.
Všetky sovy sú zákonom chránené, a to našou aj medzi-národnou legislatívou.