Kuvik obyčajný


Malá sovička, ktorá podobne ako plamienka obýva poľnohospodársku krajinu a hniezdi v blízkosti človeka na povalách, v dutinách stavieb, zriedkavo v dutinách stromov.
Má zavalitý vzhľad, hnedé sfarbenie so svetlými škvrnami, a veľké svetložlté oči. Kedysi bežná a známa sova je dnes vzácnym druhom, a to aj kvôli strate možností hniezdenia, zmenám v hospodárení v krajine a pod. Veľkú časť potravy kuvika tvorí hmyz, menej loví dážďovky, drobné hlodavce a podobne.
Znáša 4 – 5 vajec, rád využíva aj náhradné miesta na hniezdenie – búdky.