Ekozáhrada


V areáli Záchrannej stanice a Ekocentra môžete vidieť rôzne druhy rastlín, drevín, mokraďové jazierka, vtáčie búdky, napájadlá a plochy pre hmyz a plazy. Prírodné prostredie v kombinácii s domáckym rázom stanice vytvára príjemné harmonické prostredie, v ktorom budete mať bližšie k prírode. Môže to byť zaujímavé miesto k výučbe prírodovedných predmetov pre školy, alternatívny spôsob relaxu a turizmu pre návštevníkov regiónu.
Okrem rôznych druhov stromov a kríkov nájdete v areáli Záchrannej stanice aj malé jazierka, v ktorých sa môžu rozmnožovať a žiť obojživelníky. Sú tu umiestnené aj vtáčie búdky a umelé hniezda, ktoré zvyšujú možnosti na hniezdenie rôznych druhov vtákov. Všimnúť si tiež môžete aj napájadlá a kúpacie miesta pre vtáky, ktoré najmä v horúcom letnom období vtáctvo potrebuje. Názorne tak uvidíte, ako sa dajú zlepšovať hniezdne možnosti aj vo vašom domove. V areáli sa nachádzajú kvetinové záhony, skalky aj staré kmene, ktoré vytvárajú rôzne mikrohabitaty pre hmyz, plazy a obojživelníky a zvyšujú tak ich rozmanitosť a početnosť.