Ekovýchova


Ekocentrum pri Záchrannej stanici v Zázrivej rozširuje naše aktivity o prehliadku nášho zariadenia, umiestnených živočíchov a o ukážky činností, ktoré vykonávame. Ekovýchovný program je určený nielen žiakom a študentom všetkých typov škôl, ale taktiež najrôznejším organizovaným skupinám verejnosti.
Zároveň poskytujeme odbornej aj laickej verejnosti informácie týkajúce sa ochrany prírody, druhovej ochrany živočíchov alebo činnosti stanice. Cieľom ekocentra je zároveň informovať ľudí o tom, ako postupovať v prípade, že nájdu zraneného alebo inak postihnutého živočícha.
Navštíviť nás môže ktokoľvek, stačí sa vopred ohlásiť na uvedené kontakty a dohodnúť si termín návštevy.