Aktivity projektu


Najdôležitejšími aktivitami projektu na strane partnera Záchranná stanica a Ekocentrum Zázrivá boli:
– záchrana živočíchov
– návrat sov
– ekovýchova
– cezhraničná výmena
– vydanie propagačných materiálov