Ako nám pomocť


Ak nám chcete pomôcť, venujte nám Vaše percentá z dane.

dane_2016

K čomu používame Vami darovaný podiel dane?

K každodennej prevádzke Záchrannej stanice a Ekocentra – nákupu potravín a liečív pre živočíchy, ktoré liečime; k zabezpečeniu chodu zariadenia po materiálnej stránke, na financovanie ciest za živočíchmi a ostatnými potrebnými legislatívnymi úkonmi; ale aj na každoročne potrebnú rekonštrukciu a starostlivosť o všetky objekty Záchrannej stanice a Ekocentra.

 

Ak sa rozhodnete nás podporiť, tu uvádzame postup aj potrebné dokumenty:

Postup pre darovanie 2% (3%) z dane:
Zamestnanci

– je potrebné získať potvrdenie o zaplatení dane – od zamestnávateľa

– vypísať Vyhlásenie o preukázaní 2%(resp. 3%)

Fyzické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie a právnické osoby, uvedú do daňového priznania naše údaje a zodpovedajúcu sumu 2% (fyzické osoby), 3% (fyzické osoby-dobrovoľníci) alebo 1,5% (právnické osoby):

Obchodné meno (názov): Záchranná stanica a Ekocentrum Zázrivá
Sídlo: Dolina 61, 027 05 Zázrivá
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 37811231

Tí, ktorí pre nás akýmkoľvek spôsbom dobrovoľnícky odpracovali viac ako 40 hodín, nám môžu venovať až 3% z daní, je to však potrebné doložiť dokumentom:

Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti

Preto Vás prosíme, ohláste sa nám, aby sme Vám mohli vystaviť toto tlačivo.

V mene všetkých obyvateľov Záchrannej stanice Vám ďakujeme :-).