Ako môžeme pomôcť


Vďaka ľudskej činnosti sa zmenila krajina a sovy začali žiť bližšie k človeku. Ale práve človek dnes najviac prispieva k ubúdaniu sov. Sovy sú nenahraditeľnou súčasťou prírody. Ak človek chráni sovy a pomáha im, pomáha zároveň sebe.
Pomôcť vrátiť sovy do našich obcí a ich okolia, a zachovať ich v krajine, môžeme rôznymi krokmi.
V hospodárení v krajine sú potrebné opatrenia, ktoré prispejú k rozmanitosti biodiverzity (ponechanie a kosenie trávnatých porastov, zachovanie a vysádzanie drevín, remízok, nezoraných okrajov polí). Hniezdne možnosti zvýšime vysádzaním stromov (kuvik rád využije hlavové vŕby), ponechaním otvorených povál, podkroví, hospodárskych stavieb, inštaláciou hniezdnych búdok a pod. Zakrytie nádrží a šácht tiež znižuje riziko úhynu sov.
Sova je symbolom múdrosti. Možno aj preto nás pozorovanie života sov môže mnohému naučiť. Sovy sa vždy prispôsobujú krajine, v ktorej žijú. Výberom potravy, miestom na hniezdenie, ale aj počtom mláďat a ochotou ostať tu žiť.